SLS – Selektiv lasersintring

– Välj SLS när mekaniska egenskaper prioriteras!

SLS-Selektiv Lasersintring

SLS är tekniken när funktion och hållbarhet är viktigt.

SLS passar mycket bra för såväl prototyp som serieproduktion. Materialet är en polyamid vilket ger detaljerna en livslängd jämförbar med formsprutade detaljer. Normalt skickas SLS-detaljer inom 2-5 arbetsdagar.

 

SLS är den additiva metod som genererar de mest hållbara plastdetaljerna. Detaljer för prototyper eller serieproduktion där ni har tuffa mekaniska krav kan med fördel produceras i våra SLS-maskiner. Våra maskiner säkerställer en snabb, repetitiv och högkvalitativ produktion av hållfasta detaljer.

SLS teknikens tidigare nackdel har varit detaljernas något grövre yta. Genom nya tekniska innovationer har man lyckats förbättra precision och ytfinish avsevärt.

Det finns flera material att välja mellan beroende på ert behov, se Materialdatablad på denna sida för mer information om de olika egenskaperna.

Teknisk beskrivning

Tekniken med 3D skrivare gör att det enkelt går att omvandla en datamodell till ett fysiskt föremål.
I motsats till traditionell CNC-fräsning och liknande, där material tas bort, bygger 3D skrivare upp detaljen genom att addera material.

Starten för additiv tillverkning är en CAD-fil, exempelvis IGS och STEP. CAD-filen görs om till filformatet STL och med hjälp av mjukvara skiktas datormodellen upp i skikt om 0,08-0,15 mm. Skikten överförs till maskinen som sedan skriver ut ett skikt i taget. När ett skickt är klart adderas material och nästa skickt skrivs ut. Detta repeteras tills modelllen är klar.

SLS detaljer byggs upp från ett finkornigt nylonpulver. Pulvret värms upp strax under sin smältpunkt. I maskinen genereras en laserstråle som när den träffar pulverytan smälter, sintrar, ihop materialet. En av fördelarna med SLS-tekniken är att man inte behöver några stödstrukturer runt detaljen då pulvret i sig är tillräckligt stabilt för att stödja detaljen.

Efter en maskinprocess måste maskinen och den byggda volymen, ”kakan”, svalna. Kakan är en blandning av sintrade detaljer och löst pulver som inte sintrats av laserstrålen. Kakan lyfts ut ur maskinen och den kontrollerade nedkylningen fortsätter vid en materialhanteringsstation. Nedkylningen tar allt mellan 2 och 40 timmar för att bli färdig. Efter kylningen plockas de sintrade detaljerna ut, rengörs, blästras och kontrollmäts innan de levereras.

Materialspecifikation

 

Maskinspecifikation

 

Exempel

Om addema

addema är en global leverantör av detaljer tillverkade genom additiv tillverkning och 3D printing i Stockholm och Göteborg.

Vårt fokus ligger på att erbjuda våra kunder service och kvalitet av yttersta klass. Tveka inte att kontakta oss gällande additiv tillverkning.