SLA – STEREOLITOGRAFI

Teknisk beskrivning

Materialspecifikation

Maskinspecifikation

Exempel

SLA – Stereolitografi

SLA är den teknik som ger bäst måttnoggrannhet, ytfinish och kortast ledtid.

En av de största fördelarna med SLA är måttnogrannheten på detaljerna. Även ytfinishen är mycket bra vilket gör att tekniken lämpar sig bra för visuella modeller och detaljer där funktion skall testas. Normalt skeppas detaljer inom några dagar men leverans inom några timmar är också möjligt. Tillverkningstiden beror på detaljens/ernas komplexitet och storlek.

Det finns många olika SLA material, alla med sina unika egenskaper. Grunden är en epoxi vilket medför att materialen är fuktkänsliga i varierande grad. Val av material görs utifrån de materialegenskaper som eftersträvas.

addema erbjuder två olika material, VisiJet® Tough och VisiJet® Clear. VisiJet® Tough är ett grått PP/ABS liknande material med hög slaghållfasthet. VisiJet® Clear är ett transparent PC liknande material med relativt hög E-modul.

addema kan bygga detaljer 380x380x250 mm i ett stycke, större detaljer sammanfogas med lim.

Teknisk beskrivning

Tekniken med 3D skrivare gör att det enkelt går att omvandla en datamodell till ett fysiskt föremål.

I motsats till traditionell CNC-fräsning och liknande, där material tas bort, bygger 3D skrivare upp detaljen genom att addera material.

Starten för additiv tillverkning är en CAD-fil, exempelvis IGS och STEP. CAD-filen görs om till filformatet STL och med hjälp av mjukvara skiktas datormodellen upp i skikt om 0,05-0,125 mm. Skikten överförs till maskinen som sedan börjar skriva ut ett skikt i taget. När ett skickt är klart adderas material och nästa skickt skrivs ut. Detta repeteras tills modelllen är klar.

Grundmaterialet för SLA är en vätska, Epoxi, som när den belyses med laser hädar. Under processen hålls detaljen på plats av en stödstruktur kallad support. Supporten liknar ett fackverk av tunna stänger vilka penetrerar detaljen. Detta ger upphov till små knottror på detaljen som kan behöva slipas bort.

Efter maskinprocessen är detaljerna kladdiga av ohärdad vätska. Det måste tvättas bort och detaljerna ska efterhärdas innan de är klara för leverans.Efterbehandling som blästring, lackering m.m. är möjligt.

Klicka här för att se en video om hur SLA fungerar.

Materialspecifikation

 

Maskinspecifikation

 

Exempel 

Om addema

addema är en global leverantör av detaljer tillverkade genom additiv tillverkning och 3D printing i Stockholm och Göteborg.

Vårt fokus ligger på att erbjuda våra kunder service och kvalitet av yttersta klass. Tveka inte att kontakta oss gällande additiv tillverkning.