Prototyper

Prototyper i 3D avser en tillverkningsprocess som bygger lager av material för att skapa ett tredimensionellt fast objekt från en digital modell.

Addema är en global leverantör av prototyper producerade genom additiv tillverkning. Med en helt ny maskinpark levererar vi SLS-, SLA- och CJP-detaljer med högsta kvalité. De olika teknikerna är framtagna för att uppfylla olika ändamål och krav.

För att skriva ut 3D prototyper använder vi oss av ett 3D designprogram (CAD) för att skapa en digital modell. Prototypen börjar byggas med successiva lager av material tills slutprodukten är klar. I princip minimerar denna process avfall eftersom den endast använder mängden material som är nödvändigt för att tillverka komponenter och skiljer sig från traditionella tillverkningsprocesser av prototyper där material skärs bort för att producera en önskad form.

Prototyper i 3D-utskrift är snabbt och enkelt

3D-utskrift är en snabb, enkel och kostnadseffektivt sätt att förvandla bra idéer till framgångsrika produkter. Behöver du konceptmodellering för att testa dina senaste idéer? Vad sägs om funktionella prototyper för att mäta prestanda innan du går in på kostsamt produktionsverktyg? 3D prototyplösningar ger dig flexibiliteten att skapa, testa och förfina på sätt som tidigare inte varit möjligt.

Prototyper är viktiga i varje steg i produktutvecklingsprocessen. Oavsett om det är för att verifiera din design med en modell som matchar det verkliga, eller att utföra form-, passnings- och funktionstester.

3D prototyper gör det möjligt för designers och ingenjörer att genomföra snabba och frekventa ändringar av sina mönster. Tack vare en mängd tillgängliga tekniker och material fungerar 3D-tryckta prototyper för både visuella och funktionella tester.

Vi har full tillgång till professionell 3D-tryckteknik, inklusive SLS, SLA.

Prototyper – När du behöver testmodeller

Man kan beskriva en prototyp som en testmodell av en produkt. Det kan vara såväl den första fysiska produkten av en idé som utveckling av en befintlig produkt. Man kan ta fram prototyper inom många olika områden exempelvis elektronik, mjukvaror, funktionsmodeller och designmodeller. 

Vi på addema kan förse er med fysiska prototyper där vi använder oss av olika produktionsmetoder. De metoder vi använder oss av för att ta fram en prototyp är främst 3D-printing, vakuumgjutning, fräsning samt formsprutning. Vi på addema har en komplett våtlackanläggning där vi lackerar designmodeller och enklare prototyper. Vi erbjuder inte elektronik- eller mjukvaruprototyper.

Prototyp – Funktionsmodeller

Inom produktutveckling är det vanligt att ta fram en prototypmodell som är riktig i funktion, konstruktion och utseende men där den slutliga produktionsmetoden inte används. Detta görs för att verifiera att produktens funktion är korrekt. Det görs exempelvis genom 3D-printing, vakuumgjutning eller fräsning. Denna process kan itereras tills man nått en önskad design.

Funktionsmodeller kan användas i många olika skeden av en produkt. De används i uppstart av en produkt samt vid förändringar av den, allt för att verifiera funktion och prestanda. Prototyper är vanliga att ta fram när design eller ingående komponenter ändras. Det kan exempelvis vara att verifiera att ett nytt kretskort får plats, att komponenter kommer kunna monteras efter designförändring m.m.

 

 

Prototyp – Designmodeller

Designmodeller tas ofta fram när man ändrar design eller utseende på en produkt. Företaget kanske vill ändra färgsättning och provar sig fram genom att ta fram designmodeller i olika färger.

Designmodeller kan även vara en hjälp vid försäljning. Det är vanligt att ta fram en designmodell till mässor eller liknande. Man kan då skala upp eller skala ner sin produkt för att på ett enkelt sätt visa och förklara sin produkt. En liten komplex detalj kan skalas upp för att visa alla funktioner och ingående detaljer. En stor detalj/anläggning kan skalas ner. Det kan t.ex. vara en fabrik/stad som skalas ner för att bli överskådlig.

Om addema

addema är en global leverantör av detaljer tillverkade genom additiv tillverkning och 3D printing i Stockholm och Göteborg.

Vårt fokus ligger på att erbjuda våra kunder service och kvalitet av yttersta klass. Tveka inte att kontakta oss gällande additiv tillverkning.