Att tänka på – SLa

Tänk på detta innan ni skickar in er design till oss.

Väggar med stöd – som är sammankompplade till andra strukturer på minst två sidor, därför har de väldigt liten chans för förvräng. Dessa rekommenderas att vara 0.4mm tjocka.

Överhäng – Skapar väldigt lite problem med SLA-tekniken, om inte modellen skrivs ut med tillräckliga interna och externa supportstrukturer.

Utskrift utan support leder ofta till förvrängning av utskriften , men om utskrift utan support är nödvändigt, måste alla överhäng utan support hållas under 1.0mm i längd och minst 19° från basen. 

Väggar utan support

– Väggar som är anslutna till resten av utskriften på minst två sidor + och har en hög risk att förvrängas eller lösgöras från modellen, måste vara minst 0.6mm tjocka och borde vara designade med fästa baser (där väggen fästs med resten av utskriften.), för att minska påfrestningen runt leden.  

✔ Detaljer i relief. 

(inkl. text.)

– Alla detaljer på modellena som är upphöjda något från ytorna runt dem. Dessa måste vara minst 0.1mm i höjd ovanför ytan på utskriften för att vara försäkrad att detaljerna ska vara synliga. 

Graverade Detaljer (Inkl. Text)

– Alla detaljer som är intryckta eller försänkta i modellen. 

Dessa detaljer riskerar att smälta samman med resten av modellen när de skrivs ut om de är för små, så dessa detaljer måste vara minst 0,4 mm breda och
minst 0,4 mm tjocka (avstånd från modellens yta till infälld detalj).

✔ Hål

Hål med en diameter mindre än 0,5 mm i axlarna x, y och z kan täppas igen under utskrift.

Horisontella Bryggor

– Bryggor mellan två punkter på en modell kan skrivas ut, men

designern måste komma ihåg att bredare bryggor måste hållas kortare (mindre än 21 mm) än tunna broar. Bredare broar har ett större kontaktområde med z-axeln vilket ökar risken för utskriftsfel vid avskalning.

✔ Sammankoppling

– 0.5 mm glapp mellan rörliga delar.
– 0.2 mm glapp för monteringsanslutningar.
– Avstånd på 0.1 mm – kommer att ge en åtsittande passning.

Om addema

addema är en global leverantör av detaljer tillverkade genom additiv tillverkning och 3D printing i Stockholm och Göteborg.

Vårt fokus ligger på att erbjuda våra kunder service och kvalitet av yttersta klass. Tveka inte att kontakta oss gällande additiv tillverkning.