ADDEMA INSTAQUOTE ×

användarnamn lösenord

Medical Device

ISO 13485 är en internationellt erkänd kvalitetsstandard som anger kraven i kvalitetsledningssystem för bland annat konstruktion och tillverkning av medicintekniska produkter. addema är certifierat enligt ISO 13485:2012 vilket innebär att vi kan erbjuder våra medicintekniska kunder 3D printade detaljer med era högt ställda krav och önskemål. Vårt mål är att ni som kund skall känna er trygga med att välja oss som leverantör av era produkter.

För addema är kvalitet och säkerhet grundbultarna när medicintekniska produkter skall produceras. Ett tätt samarbete med er som kund för att gemensamt hitta bra lösningar är något vi tror är viktigt för att bli framgångsrika tillsammans.  

Företag som tillverkar medicinsk utrustning har bland de högsta säkerhetskraven av alla företag. Ledningssystemet ISO 13485 möjliggör produktion av produkter, tjänster och processer av högsta kvalitet. Vårt certifikat underlättar även arbetet för att bli bättre, få säkrare produktionsprocesser och nöjdare kunder.

Vår strävan är att bygga upp vår verksamhet på förebyggande aktiviteter iställer för korrigerande åtgärder. Det leder till stabilare och effektivare processer.

addema erbjuder dig som kund;

Biokompatibel SLS

Biokompatibel SLA

Biokompatibel Silikon

Vi har även stor erfarenhet av printing till dentalindustrin samt operationshjälpmedel.

"3D-Printing - ISO 13485"

Materialspecifikation

DuraForm ProX PA certification  ISO 10993 Food 110713.PNG

 Ladda ner som PDF

Nyheter

Nyhetsarkivet